Yasal Bilgiler

Ticari isimler, markalar, endüstriyel tasarımlar veya endüstriyel ve/veya ticari kullanıma açık bir başka türdeki işaretler dâhil olmak üzere, Portal’da gösterilen içeriklerin tümü, GUZMAN S.A.’nın ve/veya GRUPO GUZMAN bünyesindeki herhangi bir şirketin sahip olduğu sinai ve fikri mülkiyet haklarına tabidir.

GUZMAN S.A.’nın önceden ve açık bir izni olmaksızın, başka bir web sitesinden Portal’a yönelik hiçbir bağlantı kurulamaz. 

GUZMAN S.A., kendisine ait fikri mülkiyet ve sinai mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanıma ilişkin hiçbir lisansa veya yetkiye izin vermemektedir. Özellikle, Portal’ın herhangi bir biçimde çoğaltılması, kötüye kullanılması, dağıtılması veya içeriğinin ve kapsamının tahrifat edilmesi yasaktır.

Ayrıca, 13 Aralık 1999 tarihli ve 15 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İspanyol Organik Yasası uyarınca, formlar veya elektronik postalar aracılığıyla elde edilen veriler, GUZMAN GLOBAL SL’nin sorumlu olacağı otomatik kişisel veri dosyasına entegre edilecektir.  Bu şirket, bilgileri gizlilik içerisinde ve yalnızca herhangi bir müşteri ilişkisini idare etmek ve onların faaliyetlerini destelemek amacıyla işleyecektir.  Ayrıca, verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta öngörülen hükümler uyarınca, bu bilgilerin yanlış, eksik veya artık gereksiz veya amaçlarına uygunsuz olduğu tespit edildiği her durumda, bu bilgileri iptal edecek, silecek ve/veya bloke edecektir.

Kullanıcı, iznini geri çekerek, erişim, düzeltme, iptal etme ve itiraz etme haklarını kullanabilir ve bu hususta, www.grupoguzman.com Portal’ında gösterilen adres ile irtibata geçebilir.  GUZMAN GLOBAL SL, 13 Aralık 1999 tarihli ve 15 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İspanyol Organik Yasası’nı Uygulayan Yönetmeliği kabul ederek, 21 Aralık 2007 tarihli ve 1720 sayılı Kraliyet Kararnamesi’nce onaylanan Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Yönetmelik’in gerektirdiği tüm güvenlik seviyelerini hayata geçirmektedir.