Küresel ilkeler Sözleşmesine Bağlıyız

sözleşmesine-bağlıyızDiğerlerinin yanı sıra kendisini teşkil eden ve insanlara ve onların temel haklarına karşı saygıyı, mesleki ve ticari ilişkilerde eşitlik ve şeffaflığı, doğru iş uygulamaları ile çevrenin iyileştirilmesine katılımı destekleyen 10 İlkeye uyumluluğu gerektiren Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin taraflarından birisiyizdir.

 

  • İLKE 1.  İş dünyası, etki alanında uluslararası açıdan ilan edilmiş insan haklarının korunmasına destek olmalı ve buna saygı göstermelidir.
  • İLKE 2.  İş dünyası, şirketlerin insan haklarının ihlaline iştirak etmemesini sağlamalıdır.
  • İLKE 3.  İş dünyası, sendikalaşma özgürlüğünü ve toplu müzakere hakkının etkin biçimde tanınmasını desteklemelidir.
  • İLKE 4.  İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasının engellemesini desteklemelidir.
  • İLKE 5.  İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının iptal edilmesini desteklemelidir.
  • İLKE 6.  İş dünyası, istihdam ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını desteklemelidir.
  • İLKE 7.  İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları benimsemelidir.
  • İLKE 8.  İş dünyası, çevreye yönelik daha büyük bir sorumluluğu destekleyen girişimleri üstlenmelidir.
  • İLKE 9.  İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemelidir.
  • İLKE 10.  İş dünyası, rüşvet ve haraç dâhil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, dünyadaki kurumsal sosyal sorumluluk açısından en büyük ihtiyari girişim olup, 130 ülkede 10.000’i aşkın şirket tarafından imzalanmıştır.